چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 1017

آموزش گنج یابی با فلزیاب  یک عمل علمی نمی باشد زیرا آموزش برای گنج یابی نیاز به مهارت زیادی در زمینه کار در صحنه کار اصلی برای کاوش گنج طلا داشته و آنکه با تضمین آموزش گنج یابی را ارائه مینماید نمی تواند شرایط موقعیت ان منطقه را برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در نظر داشته باشد و اگر آموزشی نیز ارائه گردد یک آموزش عمومی کار با فلزیاب میتواند باشد و هر اپراتور فلزیاب خود باید با تمرین تجربه و مهارت را بدست آورد البته این موضوع تجربه در رابطه با فلزیاب های دارای تنظیمات تفکیک و سطح و حجم صدق مینماید

 

WWW.TJA777.IR

WWW.HFX11.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

گنج یاب