فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

دستگاه فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که نحوه عملکرد و طراحی ان در دنیا انحصاری میباشد این دسته فلزیاب ها به دلیل طراحی طبق اصول تشخیص فرکانس در تفکیک فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات بنابر اصول راداردر نحوه عملکرد برای تفکیک و تشخیص با شرایط خاص خود میباشد و نحوه عملکرد این دسته فلزیاب ها مانند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنت یا مگنتومتر نمی باشد تا اشخاص عام یا شرکت های فاقد تکنولوژی بتوانند فلزیاب فرکانسی با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE طراحی نمود و به خط تولید برساند در نتیجه اطلاعات علمی نیز در این زمینه دارا نمی باشند

 خواهشمندیم از اندسته که اطلاعاتی از این نوع سیستمها فلزیاب تصویری فرکانسی با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO ندارند سئوالی در زمینه مقایسه با دیگر فلزیاب های ننمایید زیرا مطمئناً اطلاعات علمی و مطالب دروغ یا کذب یا خارج از واقعیت را بیان نموده و ادعا مینمایند که اطلاعات بالایی در زمینه این دسته فلزیاب ها دارند که اصلاً این چنین نمی باشد زیرا این سیستمها دارای کتب اموزشی و عملیاتی ثبت شده در دنیا میباشد

در فلزیاب تصویری از دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که با عدد VDI و نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO تصویرگیری مینماید توان تغییرات در نوع رنگ ها یا تشخیص با نوع رنگ در لکه رنگ را برای اپراتور فلزیاب ایجاد مینماید تا کاربر فلزیاب بتواند در تنظیمات تعیین رنگ IND COL تغییر نوع رنگ را در رنگ های طبقات اعداد VDI به انجام رساند تا تفکیک طلا یا انواع فلزات با نوع رنگ مختص خود و اعداد VDI مربوط به ان نوع رنگ یا عدد VDI مشخص گردد

تنظیم نوع رنگ IND COL در سیستمها فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRRO  توسط اپراتورنیز قابل تغییر است تا بتواند در شرایط گوناگون با تغییر رنگ نوع عدد VDI لکه رنگ را تشخیص داده   

 میتواند اپراتور فلزیاب لکه رنگ های تصاویر را به حالت عادی با شرایط لکه رنگ سه رنگی مشاهده نموده و سپس رنگ لکه رنگ ها را به نسبت نوع ارزیابی خاک به هدف اصلی یا طلا نیزدر نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO  مورد ارزیابی قرار داده  و در مراحل مختلف از ان برای تایید وجود هدف اصلی یا طلا بهره ببرد.

 

تفکیک طلا با فلزیاب پالسی مگنتومتردر عمق زیاد به ویژه در روش حرکتی AC قابل دسترس نمی باشد یا فلزیاب پالسی مگنتومتر نمی تواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید زیرا توان تشخیص فرکانس طلا حاصل از امواج الکترو مغناطیس را نداشته

 نحوه عملکرد فلزیاب پالسی مگنتومترتشخیص بالاترین تغییرات مغناطیسی در زیر سرجستجوگر میباشد و ان محدوده که بالاترین تغییرات مغناطیسی را ایجاد نمایید بهترین واکنش را در صدا یا تصویر فلزیاب پالسی یا مگنتومترایجاد مینماید که این پاسخ یا واکنش فلزیاب پالسی مگنتومتر میتواند از یک منبع یا وجود مواد معدنی و منابع در زیر زمین با مغناطیس بالا باشد و مربوط به طلا یا هدف یا فلزات مورد نظر نباشد

عملکرد فلزیاب پالسی مگنتومتر در اصل عملکرد دو سیستم مداری یابنده DETECTOR متفاوت میباشد که در یک جعبه کنترل قرار داده و در یک زمان نمی تواند با هم عمل نماید و بصورت مجزا میتواند تغییرات مغناطیسی را تشخیص دهد و فلزیاب پالسی از دسته فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی میباشد و مگنتومتر نیز مغناطیس سنج میباشد 

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب TR را که با یک مدار مگنتومتر در یک جعبه کنترل قرارداده و بعنوان فلزیاب تصویری ارائه مینمایند در اصل توان تفکیک طلا یا انواع فلزات را در شرایط تصویری بخصوص در عمق زیاد را نداشته و در زمان ارائه یا خرید این نوع دستگاه ها مغناطیس سنج یا مگنتومتر برای بدست اوردن تصویر بر روی اهنربا تست مینمایند زیرا اهنربا دارای میدان مغناطیس بالای میباشد و فلزیاب پالسی را با طلا در عمق زیاد در روش حرکتی یا AC از فاصله دورنسبت به مرکز طلا یا فلزات تست نمی نمایند  که این یک تست خطا در فلزیاب تصویری میباشد چون اهنربا دارای مغناطیس میباشد که میتواند سنسور مگنتومتر را دچار واکنش نماید و لکه رنگ اشکار گردد و برای فلزیاب پالسی یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی  فلزات دیگر به غیر طلا در عمق واکنش بالاتری نسبت به طلا را ایجاد مینماید

یکی از اشکالات اساسی مگنتومتردر این میباشد که عامل خطا در ان برای تشخیص طلا از انواع فلزات یا جریانات مغناطیسی زیاد است و مگنتومتر که به جای فلزیاب ارائه میگردد بیشتر تغییرات مغناطیسی را تشخیص داده و طلا یک فلز غیر مغناطیس است که توسط مگنتومتر قابل تشخیص بخصوص در عمق زیاد نمی باشد و اشکال اساسی مگنتومتر این است که هر نوع فلز اهنی یا مواد معدنی یا منابع که دارای شرایط بالاتری در ایجاد مغناطیس دارا میباشد را میتواند بعنوان یک هدف یا طلا مشخص نماید و با داشتن چنین شرایطی خطا در تشخیص در مگنتومتر ایجاد میگردد و برای این است که مگنتومتر را بر روی اهنربا تست مینمایند

مگنتومتردر اصل یک سیستم مغناطیس سنج میباشد و مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا مگنت هیچکدام در اصل فلزیاب نمی باشد و قدرت تفکیک طلا یا انواع فلزات را نداشته و فلزیاب مگنتومتر وجود ندارد و مگنتومتریک مدار مغناطیس سنج است که توان تفکیک هیچگونه فلز را دار نمی باشد بخصوص مگنتومترقدرت تفکیک طلا را دارا نمی باشد زیرا طلا یک فلزغیر مغناطیس یا پارا مغناطیس میباشد و مگنتومترتوان تشخیص یا تفکیک فلزات غیر مغناطیس مانند طلا را ندارد