فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب راداری باید یک فلزیاب با اصول مدار راداری زمینی دستی باشد تا به ان فلزیاب راداری کفت و فلزیاب یا هرنوع یابنده را نمی توان بعنوان پیشرفته ترین یا برترین سیستم فلزیاب معرفی نمود زیرا هر سیستم فلزیاب مزایا خود را داشته.

ایرادات اساسی یا عمومی سیستمها فلزیاب دنیا در مجموع به هم نزدیک یا یک شکل میباشد و هیچ سازنده فلزیاب  نمی تواند ادعا نماید که این سیستم فلزیاب طراحی گردیده ایرادات یا نواقص بنیادین را دارا نمی باشد.

بعضی طراحان برای رفع خطا عمومی در سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قسمتهای از مدار را برای افزایش توان سیستم فلزیاب و کاهش خطا قابل تنظیم قرارمیدهند.

در نتیجه هر ارائه کننده سیستم فلزیاب ادعا نماید سیستم فلزیاب خاصی برترین یا پیشرفته ترین سیستم فلزیاب  دنیا میباشد در اصل فقط قصد معرفی سیستم فلزیاب مورد نظر خود را برای فروش ان محصول دارد.

سیستمهای فلزیاب را میتوان برترین معرفی نمود که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT  یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  باشد که این تنظیمات اولین پایه یک سیستم فلزیاب پیشرفته میباشد نه یک سیستم فلزیاب برتر بلکه سیستم فلزیاب برتر را عملکرد اپراتور با هر سیستم فلزیاب پدید میاورد.

تنظیم ترشهولد THRESHOLD صدا با تنظیم ترشهولد THRESHOLD ابعاد و سطح و حجم تفاوت داشته و بعضی ارائه کنندگان سیستم فلزیاب این موضوع را برای خریدار مشخص نمی نمایند و ترشهولد صدا را به عنوان تنظیمات ابعاد هدف معرفی مینمایند تا نظر خریدار را جلب نمایند.

فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT  یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان خوبی برای جدا سازی اهداف از یکدیگر را دارد.

فلزیاب ترکیبی جدید که فلزیاب انتنی یا فلزیاب راداری به همراه فلزیاب تصویری یا فلزیاب صوتی در یک مجموعه یا یک سیستم فلزیاب میباشد از سیستم فلزیاب جدید با توان بالا در جهت عملیات تشخیص و تفکیک میباشد.

فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی از قابل اطمینان ترین سیستمهای فلزیاب در دنیا میباشد که اشخاص حرفه ای همه از این نوع فلزیاب راداری یا انتنی بهره میبرند.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

فلزیاب نقطه زن طلا میتواند یک فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب ترکیبی باشد و  اشنائی با سیستم فلزیاب هر تولید کننده یا فروشنده ای و دریافت اطلاعات از ان ارائه کننده سیستم بخشی از مشاوره با ان ارائه کننده محصول یا سیستم فلزیاب میباشد.

توضیح مزایا و محاسن و ایرادات متعلق به همان فروشنده برای محصول مرتبط با همان فروشنده یک مشاوره سالم فلزیاب نقطه زن طلا میباشد.

ابراز ایرادات یا نواقص همان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  که فروشنده ارائه مینماید نهایت صداقت در مشاوره و معرفی سیستم فلزیاب میباشد.

اشنائی کلی با عملکرد سیستمها فلزیاب و مزایا ومعایب و شکل نحوه تنظیم و کاربرد تنظیمات و محاسن سیستم فلزیاب  بیانگر ارائه مشاوره مطلوب میباشد.

اما فردی یا شرکت فروشنده فلزیاب که از محصولات دیگران بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایراد گرفته یا فاقد توانائی دانسته و بدگوئی مینمایند و در حین بیطرفی سیستم فلزیاب خاصی را مورد تائید قرار میدهند و سپس میگویند ما ذینفع نیستیم اما این محصول فلزیاب برتر از ان سیستم فلزیاب میباشد و ایرادات غیر واقعی بر روی سیستمهای فلزیاب  دیگر شرکت ها فلزیاب وارد مینمایند تا بتوانند سیستم فلزیاب مورد نظر خود را به خریدار بفروشند در باطن مشاوره نمی نمایند بلکه دارند بازارفلزیاب خود را گرم میکنند.

 پس انکه بیطرف و کلی بر روی همه محصولات فلزیاب نظریه مشترک و واقعی میدهد میتواند مشاور حقیقی باشد.

البته برای بعضی از اشخاص و خریداران زمانیکه تعریف فراوان از یک محصول فلزیاب مربوط به خود رانموده و سپس بدگوئی از سیستم فلزیاب مورد نظر خریدار را که متعلق به دیگران یا شرکت های فلزیاب دیگر مینماید بطور طبیعی خریدار نا اگاه متمایل به خرید از این فرد متملق میگردد مگر اینکه خریدار باهوش بوده و تمرکز بر روی توانائی سیستم فلزیاب داشته به کفته های ان فردی که از دیگران بدگوئی مینماید توجه ننموده و واقعیت توان تفکیک و تشخیص سیستم فلزیاب را درنظر میگیرد و در بعضی مواقع این افراد نابکار حرف ها و موارد افراد سوجو را برای دیگران تعریف و تائید مینماید و در شایعه پراکنی دست و ید طولائی دارند.

فلزیاب نقطه زن میتواند سیستم فلزیاب راداری یا فلزیاب انتنی یا کوئلی یا صوتی یا تصویری یا سنسوری باشد هر سیستم فلزیاب که با توانستید یک هدف در سطح و عمق نقطه زنی نمائید فلزیاب نقطه زن است.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

گنج یاب نقطه زن تصویری یک فلزیاب است که با برنامه تفکیک رنگ COL PRO عمل مینماید و همه سیستمهای فلزیاب دنیا به دلیل کاربرد جریان و انرژی و فرکانس یا امواج و علائم دارای شرایط نسبی میباشند و فلزیاب تصویری نقطه زن یا گنج یاب تصویری نقطه زن نیز ازهمین شرایط بهره میبرد

ایرادات بنیادین فلزیاب ها نسبت به نوع دسته طبقه بندی ان فلزیاب  به یکدیگر نزدیک میباشد و برای همین طراحان و تولید کنندگان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب سعی مینمایند سیستمهای فلزیاب جدید با کاربرد بهتر و تنظیمات متفاوت به بازار ارائه نمایند و در بعضی مواقع از نرم افزاردارای تنظیمات در لپ تاپ یا صفحه نمایشگر به همراه سیستم فلزیاب مادر بهره میبرند تا توان تشخیص سیستمها فلزیاب یا فلزیاب تصویری نقطه زن افزایش یابد.

گنج یاب نقطه زن تصویری در اصل همان فلزیاب نقطه زن تصویری میباشد و اینکه عده ای ابراز مینمایند که سیستم فلزیاب انها فقط بر روی اثار باستانی یا گنج واکنش نشان میدهد امری قابل قبول نمی باشد ولی میتوان ابراز نمود سیستمهای فلزیاب بر روی اهداف فلزی مانند طلا و نقره و مس و روی و برنز با قدمت بیشتر توان بالاتری برای تفکیک در عمق بالاتر را دارد.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

گنج یاب تفکیک دار را میتوان یک طلایاب که فلزیاب با تفکیک میباشد در نظر گرفته که میتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و یک سیستم فلزیاب را که اموزش دید و هدف نمونه را در سطح و عمق در زمان خرید قرارداده و پیدا یا کاوش نموده اید بیانگر توان ان سیستم فلزیاب در تفکیک طلا یا انواع فلزیاب میباشد و تفکیک طلا در عمق زیاد بیانگر توان ان فلزیاب برای کاوش انواع فلزات در شرایط متفاوت زمین میباشد

البته امکان دارد در مرحله اولیه با دقت بالا نتوانید محدوده هدف یا طلا را مشخص نمائید ولی به مرور زمان و با تمرین میتوانید به نحوه واکنش و شکل تشخیص و نوع تنظیمات سیستم فلزیاب اشنا گردیده و با گذشت زمان به مهارت کامل دست یابید ضمناً موفق شدن در صحنه کار اصلی بخصوص در زمینه اثار باستانی امری است جداگانه که هر فرد نسبت به نوع فعالیت خود کاربر سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را بدست اورد حال میخواهد در زمینه معدن یا تاسیسات یا جاده سازی یا .... باشد باید در همان زمینه نسبت به مشخصات ان نوع فعایت تجربه بدست اورد .

با تمرین کامل و کافی اپراتور میتواند نوع هدف را با تنظیم صحیح با فلزیاب تشخیص دهد.

در صورتیکه زمان تمرین اپراتور یک هدف را کاوش نموده و در مرحله بعد همان هدف را جابجا نماید امکان اینکه سیستم فلزیاب  به محل قبلی واکنش نشان داده و سپس بر روی محل جدید پاسخ دهد وجود دارد.

صحیح تنظیم ننمودن سیستم فلزیاب به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کارو الیاژ و عمق هدف  میتواند انحراف در تشخیص فلزیاب را افزایش دهد.

گنج یاب تفکیک دار همان فلزیاب تفکیک دار است که برای جلب ذهن خریداران با کلمه گنج یاب تفکیک دار بکاربرده میشود زیرا بالاترین توان در تفکیک و تشخیص در فلزیاب های میباشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT  یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد توان خوبی برای جدا سازی اهداف از یکدیگر را دارد ولی این سیستمهای فلزیاب را نیز نمی توان گنج یاب معرفی نمود زیرا سیستم مختص گنج یابی تا به حال به بازار دنیا ارائه نگردیده است و برای همین است که از سیستم فلزیاب انتنی یا تصویری یا فرکانس القائی یا جذبی در این زمینه بهره برده میشود.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

 

طلایاب نقطه زن موجب شده است که در عرصه رقابت خیلی از فروشندگان فلزیاب ان دسته فلزیاب بدون تفکیک را بعنوان فلزیاب نقطه زن حرفه ای یا طلایاب نقطه زن معرفی نمایند و در رابطه با محصولات گوناگون مشاهده گردیده که بعضی سایت ها فلزیاب موضوعاتی دروغین و کذب را با عنوان بدگوئی ابراز نموده اند.

برای اندسته از اشخاص و شرکت ها فلزیاب که نمی توانند با سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  دیگر شرکت ها فلزیاب رقابت نماید و توان تولید چنین سیستمهای فلزیاب با کیفیت بالا را ندارد نقطه ضعف محصولات فلزیاب خود را با ابراز موارد دروغ و ایراد برروی سیستمهای فلزیاب دیگران می پوشانند تا توجه خریدار را معطوف به محصول فلزیاب خود نمایند توجه ننمائید و خود شما بر روی سیستم فلزیاب و تنظیمات و قدرت ان در زمان خرید دقت نمائید زیرا امکان دارد یک فلزیاب ظاهری شیک نداشته باشد ولی توان بالای در تفکیک و تشخیص و کاوش اهداف در عمق را دارا باشد وقدرت یک سیستم فلزیاب به توان مدار فلزیاب بستگی دارد نه شکل ظاهری ان فلزیاب نشانه توان ان سیستم فلزیاب باشد.

 هرچند در بیشتر این سایت ها یا ادرسهای اینترنتی مربوط به فلزیاب که در ظاهر اطلاع رسانی نموده و یک وجه بیطرفان را از خود ارائه مینمایند در باطن متعلق به همان فرد یا شرکت فلزیابی است که از ان سیستم فلزیاب تعریف نموده است و این افراد سود جو مشخصات دقیقی در این سایت یا بلاگ ها از خود بجا نمی گذارند اما مشاهده گردیده که در متن موضوعات خود یک محصول فلزیاب را بهتر یا برتر معرفی نموده که به وضوح با پیگیری دقیق خریدار متوجه میگردد که این دسته اشخاص قصد ارائه سیستم فلزیاب خاص خود را به خریدار دارند که در سایت ها یا بلاگ ها یا شبکه اجتماعی دیگری انرا معرفی نموده اند و بعضی از این افراد یا شرکت ها دفاتر دیگری را باز نموده و چند سیستم فلزیاب ارائه نموده و زمانیکه به این دفاتر فلزیاب مراجعه مینمائید از یک نوع فلزیاب که خود ندارند تعریف نموده و میگویند ما این نوع فلزیاب را نداریم ولی سیستم فلزیاب عالی است و این دفاتر مربوط به همان دسته افراد میباشد که میخواهند توسط محل دیگری فلزیاب مورد نظر خود را مورد تائید قراردهند.

باید تاسف خورد که این دسته افراد و شرکت ها فلزیاب دارای صلاحیت نمی باشند و برای کسب منافع خود اقدام به تعاریف نامتعارف و دروغ یا بدگوئی  از یک سیستم فلزیاب را مینمایند واین تعاریف بیشتر برای افرادی ابراز میگردد که میخواهند از سیستمهای فلزیاب برای کاوش گنج بهره ببرند و این فروشندگان به خریدار اطمینان میدهند که صددرصدی سیستم فلزیاب را که معرفی مینمایند انها را در رسیدن به اهداف موفق مینماید اگر این چنین است برای کاوش یک هدف باستانی یا گنج چرا خود فروشنده به دنبال گنج نرفته تا موفق شود و از راه فروش سیستمهای فلزیاب امرارمعاش مینماید.

  در کل این افراد و شرکت ها منفعت طلب دروغگو برای حفظ منافع خود و جلوگیری از توجه دیگران به یک محصول فلزیاب خوب دیگر شرکت ها اقدام به کشایش سایت و بلاگ های و دفاتربا نامهای گوناگون نیز نموده و بر علیه دیگر شرگت ها و اشخاص شروع به شایعه پراکنی به صورت حضوری یا موارد دیگر را نموده تا مزایا واقعی سیستم فلزیاب شرکت یا شخص رقیب را خریدار نادیده گرفته و با یک ظن و گمان الوده و منفی به یک محصول فلزیاب یا شرکت فلزیاب نکاه نماید تا خریداراز تهیه فلزیاب از شرکت های معتبر صرف نظر کند این اقدامات ترفند قدیمی و پیش پا افتاده ای میباشد ولی برای انها که دسته که دسترسی به اطلاعات دقیق و مشاوره واقعی ندارند امکان دارد کارساز باشد بهتر است این دسته اشخاص دست از این عمل زشت خود بردارند و این نوع عملکرد اگر توجه نمائید در فعالیتی مانند فلزیاب بیشتر به چشم میخورد.

پس وجدان داشته باشید و اصول اطلاع رسانی و مشاوره را بصورت صادقانه ابراز نمائید.

شما در زمان خرید توان و شرایط عملکرد سیستم فلزیاب را دیده و توان انرا بدست اورید.

 طلایاب نقطه زن را تعدادی بعنوان حسن سیستم فلزیاب خود معرفی مینمایند تا بتوانند توجه خریدار به سمت تهیه فلزیاب مورد نظر خود سوق دهند که این یک امر تبلیغاتی میباشد و سیستمها فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT  یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد میتواند نقطه زنی با تفکیک را دار باشد.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 
 

قیمت دستگاه نقطه زن که متناسب تر از قیمت دیگر دستگاه های نقطه زن متعلق به شرکت فلزیاب رقیب باشد موجب میگردد که ان عده فروشنده فلزیاب که فلزیاب با کیفیت پایین بعنوان فلزیاب خارجی با قیمت بالا را به خریدار معرفی مینمایند در زمان فروش فلزیاب خود سعی میکنند از فلزیاب رقبا که کیفیت بهتر داشته و قیمت متناسب دارد بدگوئی نموده تا قیمت نقطه زن خود را واقعی جلوه دهند و البته بعضی ارائه کنندگان سیستمها فلزیاب اقدام به گشایش این سایت ها و بلاگ ها و شبکه های اجتماعی نموده تا توجه افراد را به ایرادات سیستمها فلزیاب خود جلب نموده و زمانیکه برای خرید ان سیستم فلزیاب مراجعه مینمایند با برخورد و اشنائی به مزایای فراوان ان سیستم  فلزیاب که از ان بدگوئی گردیده است جذب خرید همان سیستم فلزیاب میگردد .

با شرایطی بیان گردیده برای این دسته از سایت ها یا بلاگ های در صفحه شبیکه اجتماعی که خود ارائه کننده از سیستمهای فلزیاب /طلایاب / گنج یاب خود بدگوئی مینمایند موجبات توجه خریدار به مزایای ان سیستمها فلزیاب شرکت خود میگردد .

در اینگونه تبلیغات شرکت ارائه کننده از سیستمهای فلزیاب  خود معایبی را که میتواند به محاسن تبدیل گردد ارائه مینماید یا بدگوئی نموده و دیگر در اینگونه تبلیغات در  سایت  ها یا بلاگ ها از سیستم فلزیاب خاصی تعریف نمی شود.

 قیمت دستگاه نقطه زن یا قیمت دستگاه فلزیاب نقطه زن به توان و نوع تنظیمات ان سیستم فلزیاب بستگی دارد و به اینکه ان فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی دارد وابسته نمی باشد حتی اگر دارای تنظیمات از یک نوع باشد نقشه مدار فلزیاب و طراحی و تکنولوژی ان فلزیاب میتواند تفاوت بین توان سیستم فلزیاب را تعیین نماید.

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز