فلزیاب گلکسی

جدید ترین محصولات فلزیاب کلیه محصولات این شرکت از مرحله طراحی تا تولید در ایران صورت میگیرد. قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی به کار رفته در این محصولات از بهترین انواع موجود دنیا میباشد. کلیه محصولات این شرکت دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر در ایران هستند. کلیه مطالب این سایت از کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی میباشد و انتشار با ذکر منبع آزاد است.

کاتالوگ فلزیاب

کاتالوگ های محصولات فلزیاب را میتوانید در سایت فلزیاب طلایاب به آدرس www.tja777.ir مراجعه فرمایید و اطاعات کاملتر را دریافت بفرمایید. منبع اطلاعات ذکر شده کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

فلزیاب تصویری نرم افزار متفاوت داشته باشد مطمئناً دارای مدار فلزیاب تصویری متفاوت نیز میباشد البته مدار فلزیاب تصویری که مدار متفاوت داشته باشد میتواند یک نرم افزارمشترک با دیگر فلزیاب های تصویری داشته باشد ولی واکنش متفاوت و ترکیب جداگانه از نظر اشکار نمودن لکه رنگ را داشته باشد

فلزیاب تصویری میتواند لکه رنگ مربوط به دیگر منابع و ذرات را شبیه به رنگ لکه رنگ هدف مورد نظر اشکار نماید که در اصل این لکه رنگ متعلق به هدف مورد نظر نباشد این امری عادی است و در تمامی سیستمهای فلزیاب تصویری دنیا این اتفاق پیش میاید و جداسازی و تفکیک لکه رنگ مربوط به هدف از دیگر منابع و ذرات باید توسط تغییر در تنظیمات نرم افزار به انجا برسد

لکه رنگ متعلق به هدف مورد نظر دارای شرایط برامده نسبت به لکه رنگ های دیگر که هم رنگ با لکه رنگ هدف میباشد اشکار میگردد

هر منبع یا تغییر در صحنه کار باعث ایجاد لکه رنگ در فلزیاب تصویری میگردد و رنگ پس زمینه میتواند به رنگ تیره یا رنگ روشن اشکار گردد و لکه رنگ ها منظم شبیه رنگ پس زمینه نیز ظاهر گردد که این نوع لکه رنگ هم رنگ پس زمینه میتواند دلایل متفاوت داشته باشد حتی لکه رنگ منظم هم رنگ پس زمینه میتواند متعلق به هدف تعیین گردیده در سیستم فلزیاب تصویری باشد و این بستگی به نوع الیاژ هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

حذف ذرات در فلزیاب یک امر حیاتی در تشخیص انوع فلزات از نوع طلا یا نقره و مس و روی و اهن و نیکل و برنز و برنج میباشد زیرا ذرات انرژی دار دیگر منابع میتواند توان تشخیص فلزیاب را با افت سیگنال روبرو نماید

فلزیاب که توان تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را داشته باشد این اجازه را به اپراتور یا کاربر میدهد که بتواند بین هدف واقعی و دیگر ذرات را تشخیص داده و با تغییر اعداد VDI متعلق به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تغییرات در تنظیمات سطح و حجم عدد ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X وضعیت هدف واقعی را از دیگر منابع یا ذرات تشخیص دهد

ذرات مانند سیلیس یا اکسید اهن یا سنگ حدید یا سنگ اذرین یا سنگ رسوبی یا رسوبات و نمک میتواند شرایط تشخیص هدف را در سیستم فلزیاب دچار بحران نماید و این بحران و ایجاد خطا بر روی تمامی سیستمها فلزیاب دنیا از هر نوع میتواند باشد و هر فرد یا اشخاص فروشنده بگوید که سیستم فلزیاب که ارائه مینماید دارای این نوع خطا نمی باشد امری بدور از واقعیت علمی بنابر ساختار جریان و انرژی و فرکانس و امواج و ولتاژ حاصله از عملکرد سیستم فلزیاب های دنیا میباشد

سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد این توانائی را در اختیار کاربر یا اپراتور قرار میدهد که با تغییر عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X هدف مورد نظر را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

سایت METALDETECTOR3.COM موارد مورد نیاز در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب سنسوری ذکر شده است و در سایت METALDETECTOR3.COM همه حقایق فلزیاب از روی کتب رامین کیخسروی دانشمند الکترونیک و رادار درج گردیده شده است

فلزیاب مقاومت پایین در تنظیمات نسبت به هدف تعیین شده یا طلا را باید دارا باشد تا مقاومت پایین زمین در تشخیص نوع هدف یا طلا درفلزیاب ایجاد خطا یا انحراف از مشخص نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا نکند  فلزیاب با تفکیک عدد VDI میتواند ارزیابی نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار را مشخص نماید و برای تشخیص مقاومت زمین از تغییر عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتوان بهره برد که این روند در تفکیک انواع فلزات یا طلا میتوان بهره برد

 تشخیص مقاومت زمین به نوع مواد معدنی و منابع زمین وابسته است از دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا نقطه زن یا شعاع زن یا ردیاب مقاومت زمین متفاوت است مقاومت زمین از دید فلزیاب وابسته به نوع جریان حاصله از زمین نسبت به جریان و انرژی و فرکانس و نیرو و علائم قابل انتشار یا دریافت فلزیاب میباشد زمین سفت و سخت و الوده با دارای مواد متفاوت دارای جریان نیرو بالاتربرای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد چون فشار نیرومواد معدنی و منابع در چنین محدوده ای بالاتراز یک زمین با وضعیت یکدست میباشد و همین موضوع باعث میگردد که مقاومت جریان الکتریکی قابل تشخیص فلزیاب این نوع زمینها یا صحنه کار از نظر فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بالاتر باشد و در این صورت تنظیمات فلزیاب باید به صورتی تنظیم گردد که کمترین مقاومت را در جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس خود دارا باشد تا بتواند در این وضعیت بهترین شرایط برای تشخیص و بخصوص تفکیک هدف یا طلا را داشته باشد اگر در این وضعیت به دنبال یک هدف قدیمی یا گنج باشید تشخیص فلزیاب به نسبت نوع تنظیمات فلزیاب امری است که باید توسط اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب درست تنظیم گردد زیرا تفاوت بین جریان مقاومت زمین و هدف اصلی یا طلا با یکدیگر تفاوت داشته و وضعیت زمین مقاومت اکثریت را داشته و هدف اصلی یا طلا مقاومت پایین تری دارد و این مقاومت پایین ترتوان بالاتری خواهد داشت که در ان محدوده پراکنده گردد و این پراکندگی علائم هدف اصلی یا طلا قدیمی یا گنج در ان محدوده با ضعف در تشخیص مرکز طلا قدیمی یا مرکز گنج روبرو میگردد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

 

فلزیاب نوع طلا یا فلزیاب نقطه زنی طلا یا فلزیاب مرکز هدف یا طلا را میتواند در وضعیتی مشخص نماید که تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب نقطه زن یا شعاع زن در شرایطی باشد که دران موقعیت بتواند نوع طلا یا نوع هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید ولی در رابطه با اهداف قدیمی یا اثارباستانی یا گنج یا طلا قدیمی این موضوع تا حدودی متفاوت است

فلزیاب مرکز هدف قدیمی یا فلزیاب مرکز طلا قدیمی یا گنج را در بعضی شرایط تحت تاثیرعوامل مواد معدنی و منابع صحنه کار و وضعیت یونیزاسیون خود قرار میگیرد و موقعیت اتمیزاسیون طلا به نسبت علائم فلزیاب واکنش متفاوت از خود نشان میدهد در مناظقی که منابع و مواد معدنی با وضعیت طلا ناسازگار باشد در حوزه اطراف هدف اصلی یا طلا وضعیت دو قطب همنام یا غیر هم جهت پدید امده و فلزیاب و هدف اصلی یا طلا همدیگر را دفع مینمایند و در این شرایط پیدا نمودن مرکز هدف یا مرکز طلا با بحران در تشخیص یا خطا در نقطه زنی شکل میگیرد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

 

 

 

فلزیاب خطا در کاوش خزانه را خواهد داشت زیرا خزانه از گنج و دفینه بسیار بزرگتر است و روش قرار دادن اثار باستانی یا گنج یا عتیقه یا طلا یا زیرخاکی در نوع خزانه بسیار پیچیده میباشد و در خزانه انواع فلزات یا اهداف یا طلا و غیر فلزات قرار داده شده است وبرای عدم دسترسی از روشهای گوناگون برای پیدا نمودن خزانه بهره برده شده است

همین شرایط وجود دیگر منابع خطا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسوری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب را با خطا در تشخیص مرکز هدف یا طلا یا خزانه ایجاد مینماید

کلیه سیستمهای دنیا نسبت به پیدا کردن اهداف با قدمت بالای صد سال درزیر زمین منطبق نشده و درپیدا کردن مرکز هدف یا خزانه دچار انحراف در تشخیص مرکز خزانه و طلا در داخل خزانه میگردد

نیرو و جریان و انرژی و فرکانس و امواج که از یک خزانه زیرخاکی یا خزانه اثارباستانی پدید می اید بزرگتر از اندازه واقعی ان خزانه میباشد و این نیروو جریانات که میتواند دارای شرایط متفاوت مانند جابجائی مولکولی یا گازها یا یونیزه شدن و بار مثبت گرفتن هدف با قدمت زیاد باشد میتواند سبب شود که منطقه اطراف آن هدف یا خزانه آلوده به خواص و تغییرات شیمیائی و بیوشیمیائی و جریانات فیزیکی مانند هوازدهی و همرفتی هدف یا خزانه گردیده و فلزیاب را در تشخیص نقطه مرکز هدف یا خزانه دچار خطا گردد

مشاهده کاتالوگ فلزیاب  WWW.TJA777.IR

 منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز